Imprint

Imprint

Contec is een merknaam van Hermann Hartje KG

Gegevens bedoeld in § 5 TMG (Telemediengesetz; Duitse wet inzake elektronische media)

Hermann Hartje KG
Deichstrasse 120-122
27318 Hoya (Duitsland)

Handelsregister: HRA 21780
Ingeschreven bij (Registergericht): Amtsgericht Bocholt

Vertegenwoordigd door de beherend vennoot:

1. Hermann Hartje

2. Hermann Hartje Geschäftsführungs GmbH

Algemeen directeur: Hermann Hartje, Wolfgang Arens, Dirk Zwick
Geregistreerd kantoor van het bedrijf: Hoya
Ingeschreven bij (Registergericht): Walsrode HRB205713

Contact

Telefoon: +49 (0) 4251 / 811 – 0
Fax: +49 (0) 4251 / 811 – 159
E-mail: info@hartje.de

Functionaris voor gegevensbescherming

secom IT GmbH
Nienburger Strasse 9A
27232 Sulingen
E-mail: datenschutz@secom-it.de

Toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstrasse 5
30159 Hannover
Telefoon: +49 (0) 511 120 45 00
Fax: +49 (0) 511 120 45 99
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Umsatzsteuer-ID

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (Duits btw-nr.) als bedoeld in
§ 27a Umsatzsteuergesetz (Duitse btw-wet)
DE 116162847

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online-geschillenbeslechting (OS)
beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u hierboven in het colofon.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een instantie voor beslechting van consumentengeschillen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7, lid 1, TMG op grond van algemene wetgeving verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s. Ingevolge §§ 8-10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om toegezonden of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een onwettige activiteit.

Uit algemene wetgeving voortvloeiende verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren worden hierdoor niet aangetast. Een desbetreffende aansprakelijkheid bestaat pas vanaf het tijdstip dat een concrete schending van het recht bekend wordt. Indien dergelijke schendingen bekend worden, zullen wij deze inhoud onverwijld verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website omvat links naar externe websites van derden en wij hebben geen invloed op de inhoud daarvan. Derhalve kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte websites is steeds de betreffende aanbieder of beheerder van de websites verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn op het moment dat de link is geplaatst onderzocht op mogelijke schendingen van het recht. Onwettige inhoud was op het moment dat de link is geplaatst niet herkenbaar.

Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte website zonder concrete aanwijzingen voor schendingen van het recht kan echter niet van ons worden gevergd. Indien een schending bekend wordt, zullen wij de betreffende links onmiddellijk verwijderen. Auteursrecht De door de websitebeheerder opgestelde inhoud en werken op deze websites zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De reproductie, bewerking, verspreiding en elk soort gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur dan wel opsteller. Downloads en kopieën van deze website mogen slechts voor niet-commerciële privédoeleinden worden gebruikt. Indien de inhoud op deze website niet door de beheerder is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name wordt inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Indien u toch nog een schending van auteursrechten vaststelt, verzoeken wij u om dit mede te delen. Indien schendingen van het recht bekend worden, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.